Šport

Pencak Silat, pôvodné bojové umenie Indonézie

Forma bojového umenia pencak silat je zakorenená v malajskej kultúre. Zahŕňa veľké množstvo významov a techník, ktoré odkazujú na konkrétnu formu bojového umenia so spoločným dedičstvom a špecifickým vzorom. Čo všetko zahŕňa a čo by ste o pencak silat mali vedieť?

Čo je pencak silat? 

Pencak silat kombinuje športové a sebaobranné pohyby s umeleckými prvkami a duchovným vedomím. Ide v podstate o súhrn štyroch aspektov, ktoré sú spoločne integrované do jednej jednotky. Zložený je z rôznych variácií a kombinácií základných pohybov a techník v závislosti od toho, ktorí zo štyroch aspektov je kľúčovým. Rôzni majstri a ďalej ich študenti vytvorili svoje vlastné štýly, vďaka čomu je pencak silat bohatý na kultúrne rozmanitosti a zároveň fascinujúcim pre prax a štúdium. Ľudia praktizujúci pencak silat sú nazývaný ako pesilat. 

4 aspekty pencak silat 

Jedným z aspektov je, že pencak silat sa vykonáva ako umenie (seni) oslavy krásy pohybu. Vyjadruje kultúrne hodnoty vo forme pohybových a rytmických vzorcov, ktoré zahŕňajú ladnosť, rytmus, cítenie, rovnováhu a harmóniu. V niektorých regiónoch zvyknú byť umelecké pohyby sprevádzané špeciálnymi nástrojmi. Uskutočňujú sa na spoločenských udalostiach ako sú verejné zhromaždenia, dožinky alebo pri uzatváraní manželstiev. 

Pencak silat môže byť vykonávaný ako forma sebaobrany s cieľom zlepšiť ľudský inštinkt bránenia sa pred akoukoľvek hrozbou a nebezpečím. Za týmto účelom techniky a taktiky, sa kladie dôraz najmä na svoju fyzickú bezpečnosť a následné napadnutie súpera. 

Ďalším z aspektov je blízkosť k športu, ktorá je porovnateľná vďaka uprednostňovaniu fyzických schopností, vytrvalosti, kondície a šikovnosti. Pri tréningu pencak silat sa snaží pesilat zlepšovať svoju pohyblivosť tela, robiť ráznejšie manévre a zdokonaľovať sa pre účasť v rôznych športových súťažiach. 

Posledným aspektom je chápanie pencak silat ako duchovného cvičenia. V tomto prípade sa cvičenie viac zameriava na formovanie individuálneho postoja a charakteru podľa duchovnej filozofie. Dôraz je kladený na vnútornú moc, dodržiavanie základných hodnôt ušľachtilosti mysle a charakteru. 

Bojové techniky

Všeobecne existujú štyri základné druhy techník, ktoré vychádzajú z vyššie spomenutých aspektov. Sú nimi práca nôh, útočné techniky, obranné techniky a počiatočný postoj. Všetko začína počiatočným postojom, ktorý ukazuje, že je pesilat pripravený. Pri tomto postoji sú využívané obe nohy a ruky, ktoré môže pesilat využiť k sedeniu, rozkročeniu, ľahnutiu alebo státiu. V prípade, že pensilat začína zo stoja, dôležitou časťou je najmä práca nohy. Pesilat pri boji využíva rôzne taktiky a manévre, pričom si vždy volí obranu alebo útok. Ak sa bráni, zabraňuje útoku napríklad pomocou úhybných alebo obranných postupov. Pri útoku ide o snaženie zvrhnutie súpera mnohými spôsobmi, medzi ktoré patria napríklad údery alebo kopy. Či už obranné alebo útočné techniky, obe môžu využívať niekoľko druhov zbraní ako sú nože, drevené palice alebo meče. 

Daša Uherková

Študovala som management a marketing na UTB v Zlíne. Rada cestujem a spoznávam nové krajiny. Vďaka tomu viem nájsť správne slová a priblížiť tak zaujímavé témy čitateľom.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button