KultúraPikošky

Ak sa už nereinkarnujete, urobili ste vo svojom živote všetko dobre, hovorí hinduistické náboženstvo

Jedno z najstarších náboženstiev s takmer miliardou veriacich. Hinduizmus však nie je len náboženským, ale aj tradičným indickým filozofickým konceptom. Súčasťou sú aj historické duchovné praktiky, patriace do životného štýlu hindov. Vyznávači sú typickí najmä toleranciou.

Názov hinduizmus prvýkrát použili anglickí kolonizátori. Tí chceli nájsť jedno označenie pre všetky indické náboženstvá, ktoré uznávajú hlavnú trojicu božstiev – Brahmu, Višnu a Šivu. V Indii, kde hinduizmus vznikol, však tento názov pôvodne vôbec nepoužívali. Uprednostňovali pomenovanie „sanátanadharma“, čo znamená „večná dharma, večný poriadok“.

Stvoriteľ, uchovávateľ, ničiteľ

Hinduisti veria v existenciu božského princípu, ktorý tvorí a udržuje svet a všetko opätovne navracia do seba. Tento princíp sa volá brahma a je považovaný za duchovný základ sveta. Taktiež veria v karmu, reinkarnáciu a v nepretržitý kolobeh, z ktorého sa ale dá vyslobodiť.  Podľa hinduizmu musí taktiež človek zachovávať pravidlá, ktoré vyplývajú z jeho kasty. Na hinduizmus sa nedá konvertovať, hinduistom sa človek stáva pri narodení, aj keď niektorí moderní predstavitelia túto možnosť pripúšťajú.

Brahma (zdroj obrázku: canva.com)
Brahma (zdroj obrázku: canva.com)

Tri základné božstvá tvoria jeden z hlavných pilierov tejto viery. Brahma je stvoriteľ vesmíru. Višnu je udržiavateľ, ktorý sa premení na človeka vždy, keď je svet v nebezpečí, aby zachránil ľudstvo pred skazou. Posledný Šiva je najuctievanejší indický boh a ničiteľ všetkého, čo bráni duchovnému vývinu.

Hinduistická tolerancia

Toto náboženstvo nemá zakladateľa a nevieme ani presne určiť obdobie, či rok jeho vzniku. Pre hinduistov je typická tolerancia. Sú rozčlenení na veľa siekt a hnutí, ale súperenie medzi nimi je veľmi jemné a takmer zanedbateľné. Rešpektujú osobný výber a náboženské vojny medzi hinduistami nikdy neprebehli. Okrem toho sa ani nesnažia iných priviesť k svojej viere, pretože každé náboženstvo považujú za ďalšiu cestu, ktorá ale vedie k rovnakému cieľu.

(zdroj obrázku: canva.com)
(zdroj obrázku: canva.com)

Kasty po reinkarnácii

Spoločnosť sa podľa hinduistov delí na päť kást. Prvou z nich sú brahmani, čiže kňazi. Nasledujú kšatriovia – bojovníci, vaišjovia – remeselníci a šúdrovia – roľníci a sluhovia. Poslednou kastou sú nedotknuteľní, čiže príslušníci kmeňov, ktoré sa ešte neprispôsobili, alebo tí, ktorí robia takzvané nečisté práce, napríklad zametači ulíc. 

Keď sa človek narodí, prinesie si so sebou aj svoju kastu. Jeho život je teda predurčený a ak ho nenaplní, v ďalšom živote príde na svet do horšej kasty. Prevteľovanie je pre hinduistov veľmi dôležité a nikto z nich nepochybuje o tom, že to tak naozaj je. Ich cieľom je teda vyslobodiť sa z tohto večného kolobehu a už sa viac nenarodiť, k čomu sa môžu dostať aj vďaka dobrým skutkom, za ktoré budú spravodlivo odmenení.

Krava ako čisté a sväté zviera

Krava je posvätné zviera (zdroj obrázku: canva.com)
Krava je posvätné zviera (zdroj obrázku: canva.com)

Symbolom posvätnosti, čistoty a nezištnej pomoci druhým je podľa hinduistov krava. Je to aj vďaka tomu, že dáva mlieko, z ktorého sa dá vytvoriť veľa vegetariánskych pokrmov. Hinduisti kravy uctievali aj prostredníctvom rôznych malieb a obrazov  a jej konzumácia a zabitie je tabu. Ak zabijete kravu v Indii, porušili ste tým zákon a spáchali trestný čin, tak vážny, že je dokonca porovnateľný so zabitím kňaza brahmana.

Veronika Hubinská

Mám 23 rokov, študujem žurnalistiku a okrem ázijskej kultúry sa zaujímam aj o ekológiu či zdravý životný štýl. Rada cestujem, počúvam dobrú hudbu, venujem sa literatúre a písaniu.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button